Akari ba ntura ya shauri yako nteere cia gakoromone ibakuromba thirikari ya kaunti ya meru iraithiirie sewage ira ikuthungira murooni jwa kanyuru yumite kooje. Nkuruki ni bakuromba antu bara bakuingirira sewage inu bajukiruwe itagaaria.

Shares
  • getufmradio
  • getufmradio

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!