Iri njira imwe ya kumenyeera iera na into bingi biria bituthiurukite, akuru ba njurinceke nibakugwatanira na thirikari gutongeria antu ba Kaunti ya Meru kwaanda miti kagitene gaka ka mbura.

Shares
  • getufmradio
  • getufmradio

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!