Akuru ba Njurinceke Tharaka nibambiritie mutaratara jwa kwaanda miti irimene biria bithairwa bitina miti nteere iu naria ruuju babangite kwaanda miti kirimene gia Turima.

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!