Ikaro Bingi Bia Ruiro ibikuirigiirwa Kuruthwa Mbungeni Nene Kiumia Tukugwata Mbere Mwanka Utirathira Ibu Kuariiria Rwaria Rwa kuruthirwa Maugaruruku Waatho Bwa Biama Nyuma ya Ya Rwaria Rwa Ntugu Ya Igoro Kuirwa Mbere. Mutoongoria wa Bara baingi Mbungeni Nene amos kimunya ariuga arina Wiirigiiro Muswada uyu Ugaakurukua Kuriogo Nyuma ya Gutiirua ntugu Ya Igoro Kuumania na Bara bakuregana na Muswada Uyu Kuendekithia mantu mangi maimbya Guikirwa Kiri Muswada uyu. Gukari Woogu Mutoongoria wa Bara bakai Mbungeni Inu John Mbadi noorotithiiriitie Kiara Muniini wa Speaker Mbungeni Inu Moses Cheboi Nuntu Bwa Gutiiria Muswada Uyu amwe na Gutuika Bara baragweete Mbaru Muswada Uyu Ibarachiindire Uringi Kura Mbungeni inu. Ikaaririkanwa Bara barariingire Kura ya Guitiganiiria na Muswada Uyu baraari Igana Ria Ikumi na Bathatu waarira bara barareganaga na Muswada uyu baraari 68.

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!