Muntu murume umwe uriya arathaikitwe kiobo kia maisha ncera ya Embu noauraga antu mugwanja na mangi matano makuthukua cibitari ya Chuka general Kuriya ngari iriya mauma nayo yagwa bakubi na muburo wa Thuci njirani nene ya Embu -Meru highway kuriya makubiritwe igotini ria Meru .Nkuruki obisa munene wa ncera ya Embu Henry Ochieng niakunjiirite nteto ino.

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!