Kenya nikuthithia mutaratara jwa kugwata into biria bikwendua nthigurune iji bitikinyithitie wagiru buria bukwendekana o amwe na antu baria bakubiendia.Mutaratara juu juria jwambiritie Nairobi jurithithua ni afisa ba rwang’i rwa kuthiria into bitikinyithitie wagiru buria bukwendekana guku Kenya ACA bagwatanite na borisi ba manthiguru nibo Interpol.

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!