Mwiri jwa Mubiashara muchunku Tob Cohen uria urethirwe oragi na mwiri jwagerwa gitangine kiria kirathingiri nthi kwawe Nairobi nijwirigiri kuthinjwa narua kuthithirua ucunkuni bwa kiria kiramurire.Antu ba nja yaba Mubiashara uju uria waumire kwao Netherlands na kwija gutura Kenya nkuruki ya miaka mirongo ithatu ithiri baugite gukethirwa kurina mutaramu wao mwiri juu jukithinjwa.

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!