MCA wa Igoji West Mbiuki nauritie nthuki Mbithi kuruta ngugi inyingi nkuruki ya imwe kenda baibukiiria kimiturire nuntu batji inaku utonga bwao bukauma

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!